Kisah-kisah Dalam Al Quran Versi Tadabbur (HQ)

  • Rp 250.000
IDR 250000
  • Availability: SOLD OUT

Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia yang berisi pesan dan nasihat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan dan nasihat adalah melalui kisah, baik secara tersurat maupun tersirat. Al-Quran membawakan banyak kisah, baik berkenaan dengan perjalanan para nabi dan rasul, juga berbagai peristiwa yang terjadi antara mereka dengan orang beriman maupun orang munafik dan kafir.

Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang paling benar dan yang paling baik. Karena, Al-Quran telah menyampaikan realita yang terjadi tanpa ada pengurangan dan penambahan. Selain itu, kisah-kisah dalam Al-Quran menggunakan kalimat-kalimat yang terangkai dengan baik dan makna yang terkandung begitu indah. Selain itu, kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang paling bermanfaat yang akan memberikan pengaruh besar pada perbaikan dan pembinaan diri. Melalui kisah dalam Al-Quran, Allah Ta’ala menunjukkan keadilan-Nya kepada orang beriman dan orang kafir berupa pahala dan siksa. Kisah dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai motivasi bagi orang beriman agar tetap tegar dalam keimanan dan peringatan bagi orang kafir.

Melalui buku ini, Dr. Abdul Karim Zaidan memaparkan berbagai kisah dalam Al-Quran, baik kisah para nabi, rasul, orang-orang shalih, orang-orang beriman, orang-orang kafir, maupun orang-orang munafik. Dengan metode tadabbur, penulis berupaya menyajikan kisah-kisah dalam Al-Quran yang sarat pesan dan makna. Tak ketinggalan, di akhir setiap kisah dipaparkan berbagai pelajaran yang dapat dipetik, sehingga buku ini layak dimiliki oleh setiap keluarga muslim. Selamat membaca!